kto je Philothea

Philothea je Božia priateľka, duša milujúca Boha.

Sme manželia Stanislav a Jana Loduhoví, ktorí milujú Boha, seba navzájom a svojich sedem detí. Snažíme sa ísť vždy na hlbinu, a preto sme veľmi oslovení dielom Átria Dobrého pastiera. Našou túžbou je priniesť toto vzrastajúce požehnané dielo aj do regiónu Liptov.

Sme tu, aby sme odovzdali vieru našim deťom a s Božou pomocou vytvorili priestor, kde mnohé deti a cez nich aj ich rodiny budú môcť zažívať milujúcu Božiu náruč.

Stanislav ako muž činu má rád prácu s materiálmi vo vede i v praxi, preto je odhodlaný aj schopný s Božou pomocou pripraviť krásny priestor i niektoré drevené pomôcky.

Jana ako učiteľka z povolania i v praxi vnáša prácou katechétky tú duchovnejšiu stránku. Teší sa na každé stretnutie, keď prídu do Átria tie čisté dušičky túžiace po Láske a vo svojej jednoduchosti jej samej budú veľkým prínosom.

„Som stále viac uchvátená dobrom a pokojom, ktoré je v katechézach Dobrého pastiera. Každý materiál, ktorý je poskytnutý deťom je tak podnetný… Obdivujem detský svet, ktorý je iný ako svet dospelého. Sú bezprostredné a veľmi vnímavé na detaily, nasávajú atmosféru. Skutočne sa snažia počuť Boží hlas. A ja viem, že Duch Svätý tu vanie a pôsobí. Vytvára sa vzťah. Vzťah, ktorý bude základom ich viery. Nie je to úžasné?“