Dobrý pastier

Átrium je priestor, v ktorom sa pripravíme, aby sme vstúpili… Napríklad ako priestor pod vežou nášho chrámu. Pripravíme sa, stíšime sa, uvedomíme si, kam vchádzame, kvôli čomu sem ideme. Átrium pre deti je príjemný a dômyselne pripravený priestor s prepracovaným katechetickým materiálom Také „átrium“ môže byť v každej rodine. Vchádzame v tichu. Nie je to herňa, ale priestor, kde sa koncentrovane pracujeme. Prečo? Pretože chceme počuť Boží hlas. Ten nezačujeme v hluku a zhone. Sústredená činnosť a stíšenie. Medzi najdôležitejšie materiály v átriu patrí práve podobenstvo o dobrom pastierovi.

Dobrý pastier je Ježiš, ktorý sa o mňa stará a ja som milovaná ovečka z jeho ovčinca. Jeho ovčincom je nebo – večný život s Ním. Aj tu na zemi nám dáva pocítiť predzvesť neba. Pozýva nás k svojmu stolu ako svoje deti – svoju rodinu.  Pozýva ma do svojho chrámu k sláveniu liturgie- pozýva rodiny, pozýva deti. Môžu moje deti cítiť osobne toto pozvanie? Ako pomôcť deťom vytvoriť si vzťah k Bohu? Je možné, aby sa deti tešili na liturgiu? Je nutné zmeniť liturgiu, či je možné skôr popracovať na postoji detí a mojom k liturgii? Tak sa skúsme cítiť v kostole ako doma.

Pozývam vás spolu so mnou vstúpiť do žasnutia nad Božou láskou, tým, ako ma miluje a chráni ako svoju ovečku, ktorú volá po mene.

Sofia Cavaletti a Giana Gobi (spolupracovníčka Márie Montessori) vytvorili počas 50rokov práce na základe pozorovania  detí spoločný program katechetizácie detí – Átrium dobrého pastiera.

Základom pedagogiky Montessori (ak máte voči tomuto menu nejaké predsudky, ktoré vyplývajú z neznalosti, prosím opustite ich). Jej pedagogika bola a stále je nadčasová, pretože vychádza zo skutočných potrieb dieťaťa – pripravené prostredie vhodné pre sústredenú prácu s materiálom prírodného charakteru (drevo, látka),  ktoré si dieťa vyberá podľa jeho aktuálneho vývinového obdobia a záujmu (snáď táto skutočnosť, ktorá sa javí ako  sloboda bez hraníc mala rokmi za následok ostré posudzovanie. Je to však len nepochopenie.)

 Katechézy dobrého pastiera majú dva základné piliere – Božie slovoliturgiu. Sväté  Písmo predkladáme deťom vždy verne, tak ako je napísané. Nech je Duch Svätý,

 ktorý učí. Slúžia k tomu pomôcky – domčeky a figúry pripravené zvlášť ku konkrétnej udalosti (zvestovanie, narodenie, zmŕtvychvstanie…).     

Druhým pilierom je liturgia. Deti spoznávajú predmety, gestá pri liturgii. Átrium je plné krásnych a vzácnych vecí: miniatúry liturgických predmetov, malý oltár, svätostánok, malé kňazské rúcha – všetko akurát do detskej rúčky.

Átrium znamená predsieň kostola a je akýmsi premostením medzi učebňou a kostolom. Zatiaľ čo v kostole sú deti obmedzené na pozeranie a počúvanie slov, ktorým mnohokrát nerozumejú, v átriu sa môžu slobodne pohybovať – všetko je tam pripravené v im prirodzenej veľkosti, môžu sa predmetov dotýkať, pracovať s nimi a tak sa pripravovať na vedomé prežívanie liturgie v kostole. Átrium je členené na „kútiky“ – modlitebný kútik, krst, Vianoce, Veľká noc, podobenstvá… Vďaka sústredenej práci, pri ktorej sa dieťa stíši, je schopné vnímať krátku katechézu a žasnúť nad kerygmou – radostnou zvesťou a potom ju ukotviť v tvorivej aktivite či práci s materiálom (nejde o výtvarnícku činnosť). Katechézy sledujú liturgický rok.

Deti zažívajú átrium na stretnutiach jeden krát do týždňa po skupinách v počte do 10 detí. Podľa katechéz a materiálov sú rozdelené do skupín 3-6 a 6-9 rokov.

Stretnutie trvá 1.5 hodiny.

Katechéza bude v cene 3 eurá za stretnutie . 1 euro za tretie dieťa z rodiny, ďalšie deti zdarma. Získané prostriedky budú použité na už vynaložené a ďalšie náklady na materiál átria a jeho chod. Financie ale nesmú byť prekážkou.

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *