Začíname

Som veľmi vďačná Bohu, že mi dáva možnosti a silu aj tento rok sprevádzať deti ako katechétka v átriu Dobrého pastiera. Tiež som vďačná vám, milí rodičia, že mi zverujete s dôverou svoje deti.

Stretávať sa budeme vždy 10 minút pre začiatkom skupinky vonku pred vchodom. Je to bočný vchod pri kláštorných garážach a skúsime vojsť čo najviac naraz. Ak prídete neskôr, prezvoňte ma. Prosím nevyrušujme sestry zvonením.

Pred átriom sa deti spolu pripravia a vojdeme do átria v čase, keď má skupinka začať, aby sme si neukracovali čas stretnutia s Pánom Ježišom:

  •  vyzliecť a odložiť si veci, prezuť sa – je potrebné si nosiť prezuvky, v átriu deti pracujú aj na koberci, ak si zabudnú, vždy sú nejaké k dispozícii,
  • použiť toaletu
  • odporúčam posilniť a napiť sa vopred. Do átria nenosíme jedlo. Tiež nie je najlepšie nosiť si pitie. Pravdaže sú výnimkou zdravotné dôvody. Keď má so sebou fľašu, pije častejšie, ako by chcel a potom…. už len odchádza na toaletu a často tým aj spustí vlnu. Najmä – sám sa tým vyrušuje a pri sústredenej práci, o ktorú v átriu ide, piť vôbec nepotrebuje.
  • Hračky a iné osobné predmety je vhodné nechať vonku.

Keďže ide o princípy pedagogiky Márie Montessori  a vedieme deti k samostatnosti, nech je teda tak aj pri ich príprave do átria a sebaobslužných činnostiach.

Prítomnosť rodiča na stretnutí:

  • Nie je potrebná. Deti sprevádza katechétka.
  • Je osožná. Občasné návštevy rodičov v átriu, po tom, čo sú deti dostatočne zvyknuté , rešpektujú pravidlá a naučili sa samostatne pracovať. Úlohou rodiča je dieťa pozorovať, inak by deti nerobili pokroky. Ide o nenápadnú prítomnosť. Nie usmerňovať svoje ani iné deti v práci.  
  • Je možná za daných pravidiel v procese adaptácie.
  • Ak potrebujete počkať na deti v átriu, môžete tak urobiť na chodbe, ak to nebude dieťa príliš za vami ťahať alebo tiež môžete ísť do kaplnky v kláštore alebo využiť hosťovskú miestnosť pri kaplnke. V tom prípade vyjsť von a pri hlavnom vchode zazvoniť sestrám. Nie je želaná, aby sme im prechádzali cez ich osobné priestory (kuchyňu, jedáleň).

Prvé stretnutie bude trvať 45 minút. Ďalšie stretnutia 90 minút. Pravdaže ak bude dieťatko v adaptačnej fáze, prispôsobíme to individuálne.

Pre deti  prichádzajte po uplynutí času stretnutia. Ja ich dole pripravím a vyvediem ich hore, nemusíte mi zvoniť. Ak sa budete veľmi ponáhľať, poviete mi o tom vopred. Pred začatím je potrebné oznámiť katechétke, komu odovzdá dieťa – kto príde alebo pôjde samo. Pri odchádzaní musí katechétka vedieť, že dieťa odišlo.

Prosba o ticho – keď prichádzate po deti  alebo privádzate deti a vnútri ešte prebieha stretnutie, prosím, dodržujte ticho. Počkajte v chodbičke, kde je kalčeto. Deti sa v záverečnej fáze spoločne modlia. Sú to veľmi osobité a vzácne momenty, kedy formulujú svoje modlitby aj nahlas pre ostatnými a spoločne ich prednášame.

Neodporúčame pýtať sa detí Ako bolo? čo si sa nové naučil?… Sústredená práca v átriu je pre dieťa modlitbou. Aká by bola asi odpoveď, keď sa vás niekto po modlitbe opýta… ?

Istou viditeľnou formou prejavu je kresba dieťaťa z átria. Môže si ju založiť do obalu a tak si vytvoriť vlastné portfólio, ktoré zhliadnete na konci školského roka alebo si môže obrázok zobrať domov či nestaviť ho na nástenku. Nechceme však podporovať, aby deti brali činnosť v átriu ako krúžok, kde budú vyrábať darčeky pre rodičov. Ich kresba má byť reflexiou ich vzťahu s Pánom Ježišom. Nič, čo by vyžadovalo našu kritiku, ani pozitívnu.

Platba: 3 eurá za stretnutie, platiť spätne za mesiac. Vždy na konci mesiaca vám napíšem, koľko bolo uskutočnených stretnutí a podľa toho uhradíte. (Neplatíte za stretnutie, ktoré sa neuskutoční z objektívnej príčiny – voľno, moja neprítomnosť).

Ak sa vaše dieťa nemôže na stretnutí zúčastniť, oznámte mi to deň vopred do 17h (pravdaže ak je to možné a už to viete). Na každé dieťa v skupinke sa pripravujem zvlášť podľa jeho individuálneho plánu a napredovania, preto mi to pomôže. Okrem toho sa niekedy v čas väčšej chorobnosti stane, že je chorých veľa detí a skupinka sa tam zruší. Prosím vás v tomto o spoluprácu.

Postupne vás budem individuálne informovať o pokrokoch vášho dieťaťa so zámerom spoločnej cesty.

Veľmi sa teším, že v každom átriu budeme mať aj asistentku, ktorá nám bude pomáhať.

Verím, že bude možné sa počas roka s vami stretávať aj na spoločnej formácii a okúsiť to, čo robia naše deti v átriu na vlastnej koži.

Ak máte akékoľvek otázky alebo výhrady, neváhajte ma kontaktovať mailom alebo telefonicky alebo si ma odchyťte v átriu, ale tam je to náročnejšie, keďže máme skupinky za sebou, Ale určite sa vieme dohodnúť aj na osobnom stretnutí.

Som pripravená poskytnúť aj vám ako rodinám viac informácii a sprevádzanie v duchu átriovskej formácie, ak by ste prejavili záujem, či už vo forme materiálov alebo literatúry v duchu šírenia tohto diela.

Verím, že tieto pravidlá nám všetkým pomôžu priblížiť sa k cieľu stretnutí v átriu – vytvoriť si vzťah s Dobrým pastierom.

Kontakt:

Jana Loduhová, utorok, 0948 111 391

V neposlednom rade Vás chceme poprosiť o modlitbu za všetky deti a celé toto dielo. Nech sa Pán oslávi!

Iné zrná padli do zeme a priniesli úrodu… Mt 13, 8

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *